سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
خدا ایمان را واجب کرد براى پاکى از شرک ورزیدن ، و نماز را براى پرهیز از خود بزرگ دیدن ، و زکات را تا موجب رسیدن روزى شود ، و روزه را تا اخلاص آفریدگان آزموده گردد ، و حج را براى نزدیک شدن دینداران ، و جهاد را براى ارجمندى اسلام و مسلمانان ، و امر به معروف را براى اصلاح کار همگان ، و نهى از منکر را براى بازداشتن بیخردان ، و پیوند با خویشاوندان را به خاطر رشد و فراوان شدن شمار آنان ، و قصاص را تا خون ریخته نشود ، و برپا داشتن حد را تا آنچه حرام است بزرگ نماید ، و ترک میخوارگى را تا خرد برجاى ماند ، و دورى از دزدى را تا پاکدامنى از دست نشود ، و زنا را وانهادن تا نسب نیالاید ، و غلامبارگى را ترک کردن تا نژاد فراوان گردد ، و گواهى دادنها را بر حقوق واجب فرمود تا حقوق انکار شده استیفا شود ، و دروغ نگفتن را ، تا راستگویى حرمت یابد ، و سلام کردن را تا از ترس ایمنى آرد ، و امامت را تا نظام امت پایدار باشد ، و فرمانبردارى را تا امام در دیده‏ها بزرگ نماید . [نهج البلاغه]

محبت

ارسال‌کننده : عاشق خدا در : 95/5/26 10:36 صبح

از محبت تلخها شیرین شود

     وز محبت مسها زرین شود

از محبت دردها صافی شود

     وز محبت دردها شافی شود

از محبت خارها گل میشود

     وز محبت سرکه ها مل میشود

از محبت دار تختی میشود

     وز محبت بار تختی میشود

از محبت سجن گلشن میشود

     بی محبت روضه گلخن میشود

از محبت نار نوری میشود

     وز محبت دیو حوری میشود

از محبت سنگ روغن میشود

     بی محبت موم آهن میشود

از محبت حزن شادی میشود

     وز محبت غول هادی میشود

از محبت نیش نوشی میشود

     وز محبت شیر موشی میشود

از محبت سقم صحت میشود

     وز محبت قهر رحمت میشود

از محبت مرده زنده میشود

     وز محبت شاه بنده می شود

از محبت گردد او محبوب حق

     گرچه طالب بود شد مطلوب حق چه روزگاریت گل وخار همنشین هم

چه حکایت عجیبی
کلمات کلیدی :

گمنام

ارسال‌کننده : عاشق خدا در : 95/5/25 12:25 عصر

 شرمنده ام ای هادیان راه عشقگمنایت را خریدارم
کلمات کلیدی :

مادر

ارسال‌کننده : عاشق خدا در : 95/5/20 10:25 صبح

چه تاثیر دلنشینی دارد " غصه نخور ، درست میشود " گفتن های مادر ،

اثرش را هزار قرص آرامبخش قوی ندارد .

فدایت مادر
کلمات کلیدی :

راه گناه کردن

ارسال‌کننده : عاشق خدا در : 95/5/20 10:22 صبح

مردی نزد امام حسین علیه السلام  آمد و گفت :

"من مردی گناهکارم و از معصیت پرهیز نمی کنم ، مرا پند و اندرز بده "

امام فرمودند:  پنج کار انجام بده و هر چه می خواهی گناه کن .

اول : روزی خدا را نخور و هر چه می خواهی گناه کن .

دوم : از ولایت و حکومت خدا خارج شو و هر چه می خواهی گناه کن .

سوم : جایی را پیدا کن که خدا تو را نبیند و هر چه می خواهی گناه کن .

چهارم : وقتی عزرائیل برای گرفتن جان تو می آید، او را از خود دور کن و هر چه می خواهی گناه کن .

پنجم : وقتی مأمور و مالک جهنم می خواهد تو را در آتش بیندازد، در آتش نرو و هر چه می خواهی گناه کن .

فدای نام زیبایت ابا عبدالله
کلمات کلیدی :

تقایل

ارسال‌کننده : عاشق خدا در : 95/5/20 10:19 صبح

چه تقابل عجیبی ست ...

به دنیا می آییم ولی به آخرت می رویم ؛

آری برای رسیدن به آخرت باید از دنیا گذشت ...

  چشم بهم بزن تا برویم
کلمات کلیدی :

   1   2   3   4   5   >>   >